Bericht uit de dagelijkse praktijk "Het Dilemma"

Het kan gebeuren dat je in je praktijk getuige bent van iets wat je lang bij blijft. Het omgaan en uitwerken van een dilemma was zo'n gebeurtenis. Ik geef hieronder niet de inhoud van de casus weer maar wel hoe we er naar hebben gekeken tijdens de therapie.

Een dilemma: Twee mensen met een afwijkende mening over een belangrijke beslissing in hun leven.
  • Dilemma's kunnen zelden opgelost worden, meestal zal er voor beiden een litteken blijven bij de uiteindelijk keuze die gemaakt wordt.
  • In de therapie hebben we vooral gekeken naar datgene wat je wilt maar niet kan krijgen. Wat is het litteken dat ontstaat door de gemaakte keuze?
  • We hebben verkend of er gesproken kan worden over de littekens en hoeveel pijn deze doen. Kan de een de pijn bij de ander zien. Kan de een zien dat zijn/haar beslissing invloed heeft op het welzijn van de ander. Kan de verantwoordelijkheid voor de keuze gedragen worden ook op langere termijn.
  • Tenslotte exploreren we hoe het is om met littekens te moeten leven en wat je te doen hebt om niet in een verwijtende sfeer te geraken, waarbij je elkaar de schuld gaat geven voor de gemaakte beslissing.
  • De uitkomst is en blijft een dilemma, maar wel één die zorgvuldig van alle kanten is bekeken, zodat je straks weet wat er kan gebeuren wanneer je definitief kiest en zo een afgewogen keuze kunt maken.