Van twee oude systemen naar één nieuw systeem in een nieuw samengesteld gezin

Wanneer twee mensen besluiten, na een kennismakingsperiode, samen te gaan wonen in één huis is dat vaak een logische volgende stap. Maar als beide partners uit een eerdere relatie komen en kinderen mee nemen is het niet altijd even makkelijk.

Vaak wordt er geleefd volgens het systeem dat ontwikkeld is in de eerste relatie. Het is duidelijk dat in een nieuw samengesteld gezin er altijd twee systemen actief zijn. Het aanhouden van deze twee systemen kan leiden tot onduidelijkheid en zelfs chaos. Vaak is het gevolg dat er zoveel onduidelijkheid is tussen de gezinsleden dat niemand meer weet wat nu de afspraken zijn, als ze al gemaakt zijn.

Het gevolg is vaak dat eigen kinderen tussen de relatie van de ouders in komen te staan. Dit is pijnlijk om te zien, want het gaat juist goed tussen de nieuwe partners. Het gevaar ligt op de loer dat er keuzes gemaakt worden die, de kinderen of de nieuwe partner te kort doen. Dit is wat niemand wil maar het is niet zo makkelijk te voorkomen, het gebeurt vaak vanzelf. Soms is er angst, dan denk je dat jij als ouder het contact met je kinderen verliest als je grenzen stelt. Het gevoel hebben dat zij jou daardoor niet meer willen en liever naar de andere vader of moeder toe gaan. Deze angst werkt verlammend en houdt de onduidelijke situatie in stand.

Wat helpt is dat de nieuwe partners samen hun nieuwe eigen systeem gaan vormen. Hierin wordt duidelijk waar de grenzen liggen. Wat kan wel, en wat kan niet, wat verwachten we van elkaar en hoe spreken we dit uit naar elkaar. Als de nieuwe partners hier vorm aan geven en duidelijkheid kunnen bieden, wordt het voor de kinderen ook helder. Bovendien geven de partners dan het voorbeeld aan de kinderen hoe je ook anders met elkaar kunt leven, zodat ieder zich veilig en geborgd kan voelen in de nieuwe gezinssituatie.

Het is al vaak gebleken dat het de moeite waard is om dit proces aan te gaan. Na alle inspanning van het hele gezin, kan dan de ervaring van het nieuwe gezinsleven anders worden. Zitten jullie in een soortgelijke situatie schroom dan niet om contact op te nemen. Jullie situatie bespreekbaar maken levert al snel nieuwe inzichten en mogelijkheden op