Wat is gestalt voor mij

Door bezig te zijn met gestalt is mijn leven bewuster geworden. Ik heb meer grip gekregen op wat ik aan het doen ben. Eigenlijk doe ik niets meer zo maar. Het heeft een gerichte levenshouding ontwikkeld die erop gericht is om mijn omgeving en mijzelf in deze omgeving een zo goed als mogelijk passend gevoel te geven. Daardoor ben ik instaat om te ervaren en kan ik ook genieten van de dingen die er gebeuren. Gestalt heeft mijn leven bewuster gemaakt , alsof ik meer in het "Nu" kan blijven. Gestalt heeft mij ook geleerd dat ik keuzes heb en dat het aan mij is deze te onderzoeken en te maken. Gestalt heeft mij een meer open houding naar anderen en mijn omgeving gegeven. Door bewust te worden wat ik kan en wil kan ik op een mij passende wijze contact maken met de ander. Gestalt helpt me om niet te oordelen maar om ruimte te creëren dat er ook verschil kan en mag zijn. Gestalt helpt mij om mijn"Zelf"zichtbaar te krijgen in de allesomvattende vorm die het heeft, zowel de positieve als minder positieve of zelfs negatieve kanten. Gestalt heeft me ook doen inzien dat ik kan zien,accepteren wat er gebeurd en dat dit een groter geheel is dan mijn beperkte kijk. Holistisch kijken is waardevol gebleken omdat dit mij helpt om niet direct met een oordeel klaar te staan, maar mij op het spoor zet om breder te observeren.

Gestalt is een continu proces wat ervoor zorgt dat ik bewuster, dynamischer, holistischer , mijn leven leef, in interactie met mijn omgeving. Het gestaltproces helpt mij, zodat ik meer mijn "Zelf" kan worden en / of zijn. Door vanuit mijn"Zelf",één geheel te zijn tussen lichaam en geest, breng ik mijzelf in evenwicht en balans en kan ik mij gezond voelen.

Door hier kennis van te nemen en te hebben kan ik anderen hier deelgenoot van maken waardoor zij ook meer zichzelf kunnen worden. Hierdoor verbeterd de gezondheid en gaan mensen zich beter voelen. Wanneer meer mensen zich goed voelen kunnen zij er ook voor zorgen dat de omgeving waarin zij moeten wonen gezond blijft of weer gezond wordt. Indien grote groepen mensen hieraan mee zouden doen kunnen we invloed uit oefenen op onze leefwereld en de aarde waarop wij leven en deze net zo gezond maken als ons "Zelf".